Powstanie pieniądza papierowego

Historia pieniądza
Historia pieniądza – początki
5 listopada 2018
SZAFA PANCERNA
Szafy pancerne
7 grudnia 2018
Historia pieniądza papierowego

Monety kruszcowe wykonane ze złota lub srebra były przez długi czas wygodnym środkiem wymiany handlowej oraz dobrym sposobem na oszczędzanie i akumulowanie kapitału. Jednak miały również pewne wady i ograniczenia, ponieważ mogły zostać skradzione. Dotyczyło to szczególnie kupców, którzy często musieli wyruszać w dalekie podróże, zarówno aby nabyć towary, a także później je sprzedać. Dlatego zamożni kupcy włoscy, chcąc zabezpieczyć swój majątek, oddawali monety na przechowanie złotnikom, a w zamian dostawali tak zwany bilet bankowy, czyli imienny kwit poświadczający wartość zdeponowanego majątku. W pierwszej fazie funkcjonowania tego systemu kupcy przed dokonaniem danej transakcji zamieniali kwity na monety, później jednak zauważono, że łatwiej posługiwać się jedynie biletami bankowymi i od razu nimi płacić podczas transakcji handlowych.

 

Oddzielenie banknotu od pieniądza kruszcowego

Z biegiem czasu państwa i banki państwowe przejęły zarządzanie pieniądzem papierowym i wprowadzono tak zwany państwowy monopol emisyjny. Wyeliminowało to wiele problemów związanych z tym, że wcześniej bilety wydawane przez różnych złotników nie były warte tyle samo, bo zależało to od rzetelności danej osoby. Państwo również ustaliło najwyższy dopuszczalny stosunek wartości wydanych banknotów do ilości posiadanych kruszców.

Pieniądze wydawane przez państwo miały na początku pokrycie w posiadanych kruszcach, ponieważ stworzono obowiązkową stopę rezerw. Jednak z biegiem lat rezerwy te miały coraz mniejsze znaczenie i choć obecnie jeszcze istnieją, to w naszych czasach nastąpiło już zupełne oddzielenie pieniądza papierowego od jego wartości w złocie. Współcześnie wkraczamy natomiast w kolejny etap, ponieważ coraz mniej pieniędzy jest w formie papierowej, ogromna liczba transakcji realizuje się przez elektroniczne systemy bankowe i odbywa się w formie tak zwanego pieniądza wirtualnego, który nie ma już żadnej namacalnej formy w postaci papierowych banknotów.